Huisartsenpraktijk Vuren is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Telefoonnummer:
0183-634880
Telefoonnummer: 0183-634880
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Vuren


Huisartsenpraktijk Vuren

Dorpsstraat 10
4214 DV VUREN
Telefoon: 0183634880
Spoed: 0183634880, kies 1
Fax: 0183636791

assistente@hapvuren.nl

huisartsenpraktijkvuren.praktijkinfo.nl

E-mail: assistente@hapvuren.nl


Openingstijden

De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur. 

De apotheek is dagelijks geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 15.30 uur tot 16.30 uur. Voor spoedrecepten kunt u de gehele dag terecht.

Op donderdagmiddag wordt de praktijk voor spoedgevallen waargenomen door dokter Boone, huisarts in Herwijnen. Deze middag kunt wel naar de assistente bellen. Zij is aanwezig en ook de apotheek is geopend.

Bij grote drukte in de apotheek, is het mogelijk dat op dinsdag, woensdag en dondermiddag van 14-16 uur het antwoordapparaat ingeschakeld wordt omdat de assistente op dat moment alleen is en de recepten bereidt. Uiteraard kunt u ons via de spoedlijn altijd bereiken.

Spoedgevallen

Bel bij een levensbedreigende situatie van 8.00-17.00 uur ons spoednummer 0183-638062 en buiten kantooruren de huisartsenpost 0183-646410 of 112!

Voor eerste hulp (wonden, verbrandingen enz.) kunt u altijd direct terecht. Als u van te voren belt of laat bellen, houdt de huisarts rekening met uw komst.

Afspraak maken

Spreekuur op afspraak

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 08.00 uur en 09.00 uur, dan kunt u meestal dezelfde dag terecht. 

Bij het maken van een afspraak kan de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Avond-,nacht- en weekenddienst

Huisartsenpost

Buiten de praktijktijden (tussen 17.00 uur en 08.00 uur en weekenden) kunt u contact opnemen met de Centrale Huisartsen Post te Gorinchem, telefoon 0183-646410.
Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Voor meer informatie: www.chpgorinchem.nl.

 

Terugbelspreekuur

In plaats van het telefonisch spreekuur - voor uitslagen of korte vragen - is het terugbelspreekuur ingesteld. Dit heeft voor u het voordeel dat u niet tijdens het telefonisch spreekuur lang in de wacht staat en voor de dokter dat ze zich goed kan voor bereiden op vragen etc.  U kunt 's morgens bij de assistente informeren of uw uitslag binnen is of alvast uw vraag doorgeven. De dokter belt u dan voor 14 uur terug.

U kunt ook met een e consult  met de arts overleggen over uitslagen en andere eenvoudige vragen.

Huisbezoek

Aan het eind van de ochtend en 's middags worden huisbezoeken afgelegd. U kunt tot 10.00 uur een visite aanvragen. Omdat er in de praktijk meer onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn is het, indien mogelijk, beter om naar de praktijk te komen.
Uiteraard wordt er bij spoedgevallen direct een visite gemaakt.

Assistentie en praktijkondersteuning

Assistente:
De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en regelt herhaalreceptuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten.

Zij doet ook bepaalde verrichtingen zoals oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, aanstippen van wratten. Dit is op afspraak. Voor meer informatie over wie en wanneer deze verrichtingen doet, zie informatie bij de afzonderlijke assistentes.

Praktijkondersteuner (POH):
Op maandagmorgen, dinsdagmiddag (vanaf 13.00 uur), woensdagmorgen en vrijdagmorgen werkt Thea de Koster als POH. Zij is een verpleegkundige die een speciale opleiding heeft gevolgd voor het begeleiden van mensen met suikerziekte, verhoogd risico op hart- en vaatziekten en astma/COPD. Tevens kunt u bij haar terecht voor begeleiding bij rookstop. Soms legt zij huisbezoeken af bij chronisch zieke patiënten die niet naar de praktijk kunnen komen.

Praktijkondersteuner (GGZ):

Maandag middag is Tonny Rozendaal aanwezig. Zij begeleidt mensen met psychische problemen.

Praktijkondersteuner Jeugd:

Annemiek de Wit is op dinsdagmorgen aanwezig. Zij begeleidt kinderen en hun ouders bij problemen met gedrag, leren en opvoeding.

 

Apotheek en herhaalreceptuur

Openingstijden:
De apotheek is dagelijks geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 15.30 uur tot 16.30 uur. Voor spoedrecepten kunt u de gehele dag terecht.

Herhaalrecepten:
Voor het aanvragen van herhaalrecepten kunt u uw herhaalrecept inspreken op de receptenlijn of tussen 09.00 uur en 10.00 uur aan de assistente doorgeven. De medicijnen liggen dan de volgende werkdag tussen 15.30 en 16.30 voor u klaar.
Het is ook mogelijk om de vorige verpakkingen te deponeren in het daarvoor bestemde bakje op de balie. Deze medicijnen kunt u dan ook de volgende middag ophalen. Wij stellen het op prijs als u op het doosje een telefoonnummer schrijft waarop u bereikbaar bent voor het geval wij vragen hebben over het herhaalrecept.

KEMA
Februari 2016 heeft onze apotheek die in februari 2008 door de Kema gecertificeerd was, opnieuw dit certificaat behaald. Dat wil zeggen dat het afleveren van medicatie aan alle kwaliteitscriteria voldoet. We zijn trots op dit resultaat.

Bloedprikken

Het SHL (huissartsenlaboratorium) is iedere maandag, woensdag en vrijdag aanwezig voor bloedafname van 8.00 tot 8.30.

LSP

Het LSP (Landelijk Schakelpunt) zorgt voor snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens. Zorgverleners, zoals een huisarts of apotheek, kunnen hun computersysteem aansluiten op het beveiligde netwerk van het LSP.

Toestemming

Als u daarvoor toestemming heeft gegeven, dan geeft uw huisarts en/of apotheek door aan het LSP dat er gegevens over u beschikbaar zijn. Andere zorgverleners kunnen dan uw actuele medische gegevens opvragen. Dat mag alleen als het nodig is voor uw behandeling. Zo beschikken zorgverleners snel over de juiste informatie en kunnen ze u de juiste zorg geven. Ook ’s avonds en in het weekend.

Wie maken gebruik van het LSP?

Op dit moment kunnen huisartsen, waarnemend huisartsen (huisartsenposten), apothekers, ziekenhuisapothekers en medisch specialisten gebruikmaken van het LSP.

Zo werkt het

Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Uw huisarts legt vast wat uw klachten zijn en welke behandelingen u krijgt. Uw apotheker registreert welke medicijnen u krijgt en voor welke medicijnen u allergisch bent.

Toestemming geven

Maakt uw huisarts of apotheek gebruik van het LSP? Dan vraagt hij u toestemming om uw gegevens beschikbaar te stellen via dit netwerk. Na uw toestemming meldt uw zorgverlener uw gegevens aan bij het LSP door uw burgerservicenummer (BSN) door te geven.

Gegevens opvragen

Een andere zorgverlener kan dan uw gegevens opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Met uw BSN zoekt het LSP welke zorgverleners gegevens over u beschikbaar hebben. Als er gegevens beschikbaar zijn, kan de zorgverlener deze opvragen en inzien.

In het netwerk staat alleen uw BSN en welke huisarts en apotheek gegevens over u beschikbaar hebben. Uw medische gegevens worden dus niet opgeslagen in het LSP.

U KUNT DIGITAAL UW TOESTEMMING GEVEN OP: WWW.IKGEEFTOESTEMMING.NL

VOOR MEER INFORMATIE ZIE: WWW.VZVZ.NL

Contact

Spoednummer 0183634880, kies 1
 

Huisartsenpraktijk Vuren

Dorpsstraat 10
4214 DV VUREN
Telefoon:
0183634880
Fax:
0183636791
assistente@hapvuren.nl
Routebeschrijving >